كتاب

نشر کتاب را می‌توان یکی از شاخص‌های ارتقای سطح فرهنگی و دانشگاه و تلاش برای یافته‌های علمی قلمداد نمود. در این بین دانشگاه علم و صنعت ایران افتخار دارد نقش ویژه‌ای را در ارتقاء جامعه علمی کشور ایفا نماید. کتب پذیرش شده در این دانشگاه پس از بررسی در شورای چاپ و نشر کتاب مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار می‌گیرد و سپس جهت داوری ارسال می گردد. داوران عمدتاٌ از بین اساتید دانشگاههای کشور که دارای تخصص کافی در زمینه های مربوط به موضوع کتاب هستند انتخاب می شوند در صورتی که نتایج داوری، کتاب را از نظر مراتب علمی و تخصصی تایید نماید، آن کتاب توسط مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت با درج آرم دانشگاه به طبع می رسد.

کارشناس مسئول: خانم فرزانه شیدافر

جهت مشاهده اطلاعات تماس و ارتباط با کارشناس کلیک نمایید.

آیین نامه چاپ کتاب مصوبه شورای انتشارات ۱۳۹۷/۱۰/۹

مصوبه شورای انتشارات دانشگاه پیرامون دسته بندی کتب منتشره ی دانشگاه۱۳۹۶/۰۳/۰۱

آئین نامه چاپ کتاب مصوبه شورای انتشارات ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آیین نامه تالیف و ترجمه کتاب دانشگاه علم و صنعت ایران مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۱

فرم اظهارنامه ترجمه کتاب

فرم اظهارنامه (تالیف، تدوین و …) کتاب

فرآيند بررسي كتاب

keyboard_arrow_up